išgriežti

išgriežti
išgríežti tr., išgriẽžti, -ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgríežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgríežk votį J. Ìšgriežiau bul'bos akelę Slm. Bul'bų akelės reikia gražiai išgríežt Sdk. Bulves kai skuti, išgriežk gerai duobeles Pbs. Jei akis tava piktina tave, ižgriežk ją DP516. 3. graižtus (griežimus), išpjovas išpjauti, išrėžti: Ir aš moku ceberiui utarus išgriežti . 4. išpjauti (dalgiu, pjautuvu): Ažsigiedojus kap išgriežiau pjautuvu ranką, tai mečiau ir giesmes Švnč. Ot rugiai gražūs, net verpstėm sukas – bus neišgriežiami! Kb. 5. išrėžti, išskrosti (apie ratus, roges): Kartis, lūžusio tekinio vieton pririšta, išgríežė kelė[je] vagą Šauk. 6. kiek laiko išpjauti: Išgríežėm pievas visą mėnesį Lkv. 7. išgroti: Tu man turėsi išgriežt visą repertuarą A.Vencl. Laikrodis išgriežė (išmušė) šeštą LzP. 8. išlošti, laimėti: Atidavė pinigus ... tuos, kurius par lažybas išgriežia IM1863,22. ^ Gerai duodąs, ne gerai kalbąs išgriežia reikalą VP15. \ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgroti — 1. tr. išgriežti nustatytą laiką (ppr. apmokamiems muzikantams); pagriežti visą kokį muzikos dalyką: Trejas vesel jas šiemet atgrojau Slm. | Atgrojau pol ką ir išėjau Slm. 2. refl. griežti iki nebenorint: Jau atsigrojo: armonikos nė rankon… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmainyti — tr. 1. grąžinti, atiduoti vienas antram atgal ką sumainytą: Aš paimsiu šitą stiklą, bet, jei netiks, tai atmainysit Mrj. Bent atmainyki aukso žiedelį, o aš tavo nebūsiu JV333. Oi ataduokie, bernužėli, atmainykie žiedelį KrvD103. | refl. tr., intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežtuvas — griežtùvas sm. (2) 1. muzikos instrumentas; smuikas: Jonukas pats pasidirbo sau griežtuvą iš lentelės ir arklio ašutų J.Jabl. Pasiėmė griežtuvą ir pradėjo griežti rš. 2. R, K, Š įrankis, mediniam indui dugną dedant, graižtvoms išgriežti, išrėžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdūduoti — 1. intr. atlikti dūdele kokią melodiją: Jis visaip kaip su ta dūdele išdūduoja Jnšk. 2. tr. išgriežti: Giesmę kas ažgiedos kokią, tai aš išdūduosiu Nmč. dūduoti; įdūduoti; išdūduoti; padūduoti; pardūduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgraižyti — 2 išgraižyti iter. išgriežti 5: Ratais pievą išgraižė Krkl. Išgraižytas kelias, prasta važiuoti Pc. | prk.: Vėjas išgraižys veidą rš. graižyti; apgraižyti; atgraižyti; įgraižyti; išgraižyti; nugraižyti; prigraižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgroti — tr. 1. išgriežti: Sakyk, ko toks šiemet sulysęs, kad net šonkauliais galima valsus išgroti? rš. 2. išlošti: Dar tos provos neišgrojo Vžn. 3. prk. ką nors smarkiai padaryti (išmušti, išvaryti ir pan.): Man važiuojant, koks žmogus su savo rogutėm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išimti — išim̃ti, ìšima (ìšema), išėmė tr. 1. ištraukti; pašalinti: Išim̃k iš akies krislą J. Tėvas su dviem žentam atėjo ir išėmė kumeliuką iš balos BsPII128. Atklapos (kamanų dalys) yr išimamos [važiuojant] ir įdedamos [jojant] Rt. Duoną iš pečiaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”